Post più popolari

miercuri, 3 august 2011

Lumini în cale

Un Zâmbet nu costă nimic, dar nu valorează mult.
Îmbogăţeşte pe acel care-L primeşte şi acel care zâmbeşte.
Durează doar o clipă, dar uneori...
Amintirea Sa rămâne pentru totdeauna.

Nimeni nu e atât de bogat, fără al putea percepe.
Nmeni nu e atât de sărac, încât să nu-l poată dona.
În casă aduce Fericire,
În probleme infiltrează Curaj.

Un Bine care nu poate fi cumpărat, ci doar donat.

Dacă întâlneşti în cale un chip care nu poate zâmbi.
Mulţumeşte-i galant cu un Zâmbet.
Deoarece nimeni nu are nevoie atât de mult,
De un Zâmbet ca acel care pentru alţii nu-L poate dărui.
  

marți, 2 august 2011

Niciodată nu spune: "Destul!"

Ochiul, care priveşte cu dispreţ pe tata
Şi dispreţuieşte ascutarea mamei sale.
Este scobit de corbii de mai la vale
Şi devorat de către vulturi.

Pentru trei lucruri tremură Pământul,
Mai degrabă, patru lucruri în sine nu poate suporta:

Un sclav care devine Rege.
Un om lipsit de inteligenţă,
Care e alimentat în abundenţă.
O Femeie care este neglizată,
De către toţi cei care sunt soţi.
Şi o sclavă care ea locul menit unei Regine.

Patru vii sunt printre cele mai mici lucruri de pe Pământ.
Cu toate acestea, sunt cei mai înţelepţi dintre cei înţelepţi.

Furnicile - poporul fără putere,
Care furnizează produse alimentare în timpul Verii.
Hidrele - oamenii fricoşi,
Dar au cuibul sus pe stânci.
Lăcustele - care nu au un rege,
Şi totuşi, împreună merg desfăşurat.
Şopârla - care se poate lua în mâni,
Dar, deasemenea, pătrunde în palatele regeşti.

Trei fiinţe au un port maestros,
Mai curând, patru sunt elegante în mersul pe jos.

Leul - cel mai puternic din animale,
Ce nu dă înapoi în faţa nimănui.
Cocoşul avansând şi Capra.
Şi un Rege în fruntea Nemuririi Lui.luni, 25 iulie 2011

Element fundamental

Potrivit unor studii efectuate acum câţiva ani de către Pacific Institute din Seattle, cominicarea noastră este în proporţie de 93% nonverbală.

Acesta înseamnă că oamenii comunică numai în procent de 7% prin intermediul cuvintelor.

Dacă prin vorbe comunicăm numai 7% din ceea ce comunicăm celor din jur, cum comunicăm restul de 93%?

Cărţile vorbesc că este vorba despre oamenii care înţeleg cele 7 principii.

Cuvântul "principiu" vine de la latinescul principium care înseamnă "început", "obârşie", având şi sensul de element fundamental.

Ca noţiune filosofică, cuvântul "principiu" posedă:

 • sens metafizic, care presupune origini primite din care au derivat şi s-au dezvoltat lucrurile.
 • sens epistemologic şi etic - ca supoziţii fundamentale ale gândirii, cunoaşterii şi acţiunii. 
În sensul obişnuit cuvântul "principiu" se foloseşte pentru a desemna:
 1. Element fundamental, idee, lege de bază pe care se întemeiază o teorie ştiinţifică, un sistem politic etc. Propoziţie admisă ca adevărată, care serveşte la deducerea propoziţiilor unui sistem deductiv.
 2. Legea fundamentală a unei ştiinţe, a unei arte, a unei discipline.
La Kant principiile sunt fie ale intelectului pur (axiome, anticipaţii, postulate), fie ale raţiunii pure (idei). În concepţia sa raţiunea este o facultate a principiilor, iar principiile sunt judecăţi sintetice a priori care derivă din alte cunoştinţe mai generale şi care cuprind în ele fundamentul altor judecăţi.

În sensul juridic, termenul "principu" înseamnă "idee de bază" , "teză fundamentală".
În literatură, există mai multe accepţiuni ale principiilor dreptului, printre care:

 • Principiile dreptului - sunt ideile de bază ce se găsesc în întreaga legislaţie a statului, ca stat de drept, în curs de consolidare.
 • Principiile de drept - sunt idei conducătoare ale conţinutului normelor juridice.
 • Principiile dreptului - se constituie în spiritul ideii de justiţie şi exprimă elementele de conţinut ale dreptului.
 • Principiile fundamentale ale dreptului - sunt idei diriguitoare care degajă raportul dintre legea fundamentală şi celelalte legi.
 • Principiile dreptului - sunt idei generale  "călăuzitoare" care stau la baza sistemului de drept, orientând reglementările juridice şi aplicarea dreptului. 
 • Principiile dreptului - sunt determinate de relaţiile sociale. Ele au forţa şi semnificaţia unor norme superioare, generale. 
Jurisconsultul Ulpian definea "dreptul" prin formularea principiilor: 

"A trăi onest, a nu dăuna altuia şi a-i da fiecăruia ce i se cuvine."

"Juris proecepta sunt haec: honeste vivere : alterum non laedere : suum cuique tribuere."

Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite menţionează ca sursă a dreptului:

" Principiile generale ale dreptului recunoscute de naţiunile civilizate."

Codul civil italian recomandă "judecătorului" de a statua, în absenţa unor texte, în Lumina Principiilor Generale ale Dreptului.

Principiile dreptului - au o importanţă deosebită atât teoretic cât şi practic.

Importanţa teoretică - constă în "acţiunea şi aportul" la opera de creare şi aplicare, acţiune şi aport.
Importanţa practică - constă în următoarele:
 • Principiile fundamentale ale Dreptului - privesc OMUL, Libertatea şi Demnitatea lui, inclusiv apărarea drepturilor sale. 
....În cartea, remarcabilului orator Brad DeHaven, "Conversează cu încredere" găsim "şapte principii ale conversaţiei":
 • Principiul conversaţiei Nr.1  - "Fii un bun ascultător!"
Noi, toţi noi oamenii, vorbim mai mult decât ascultăm. 
Realitatea este - ascultând, învăţăm să...

Oratorul, Brad DeHaven, ne mai consiliază în lucrarea menţionată mai sus, că nu putem învăţa numai vorbind. 

"Dacă vrei să fii respectat în orice situaţie, trebuie să îţi pese de oameni."

Unicul mod în care putem afla care sunt  "durerile" celor din jurul nostru este să îi ascultăm ce au de spus, ce gândesc, de ce uneori sunt nevoiţi să schimbe drumul vieţii.

   miercuri, 20 iulie 2011

La grande raccolta Salomonica

Il libro dei Proverbi è il più tipico della letteratura sapienziale d'Israele. Si è costituito intorno a due raccolta: la prima , intitola "Proverbi di Salomone" (375 proverbi), e la seconda, introdotta con "ed ecco ancora alcuni proverbi di Salomone che trascrissero gli uomini di Ezechia" (128 proverbi).

A queste due parti sono state aggiunte come appendici: alla prima, le "Le parole dei sapienti" e "Anche queste sono parole dei saggi"; alla seconda, le "Parole di Agur", seguite dai proverbi numerici e dalle "Parole di Lemuel".

Questo insieme è preceduto da una lunga introduzione, in cui un padre dà raccomandazioni di saggezza a suo figlio e in cui la stessa sapienza prende la parola. Il libro si conclude con un poema alfabetico che loda la donna perfetta.

Il libro è dunque una raccolta di collezioni, inquadrate da un prologo e un epilogo. Riflette una evoluzione letteraria, di cui è stato dato uno schizzo nell'introduzione generale ai libri sapienziali.

Le due raccolte maggiori riportano il mashal nella  sua forma primitiva e non hanno che breve sentenze, generalmente di un solo distico. La formula diventa più ampia nelle appendici; i piccoli poemi numerici aggiungono all'insegnamento l'attrattiva di una presentazione enigmatica,già conosciuta anticamente.

Il prologo è una raccolta di istruzioni, interrotta da due arringhe della sapienza personificata; l'epilogo è una composizione erudita.

Questa evoluzione della forma è legata a una successione temporale. Sono attribuite a Salomone che secondo  1 Re, "pronunciò tremila proverbi", e che fu sempre considerato come il più grande saggio di Israele. Al di fuori di questa testimonianza della traduzione, il tono dei Proverbi è troppo anonimo perché si possa attribuire con sicurezza al re questa o quella massima particolare; ma non c'è motivo di dubitare che l'insieme risalga alla sua epoca; le massime della seconda raccolta erano già antiche quanto gli uomini di Ezechia le raccolsero verso l'anno 700.

Poiché formano il nucleo del libro, queste due collezioni gli hanno dato il nome: si chiama "Proverbi di Salomone".

Il figlio saggio rende lieto il padre;
Il figlio stolto contrista la madre.


Non giovano i tesori male acquistati,
Mentre la giustizia libera dalla morte.


Il Signore non lascia patir la fame al giusto, 
Ma delude la cupidigia degli empi.


La mano pigra fa impoverire,
La mano operosa arricchisce.


Chi raccoglie d'estate è previdente;
Chi dorme al tempo della mietitura si disonora.


Le benedizione del Signore sul capo del giusto,
La bocca degli empi nasconde il sopruso.


La memoria del giusto è in benedizione,
Il nome degli empi svanisce.


L'assennato accetta i comandi,
Il linguacciuto va in rovina.


Chi cammina nell'integrità va sicuro,
Chi rende tortuose le sue vie sarà scoperto.


Chi chiude un occhio causa dolore,
Chi riprende a viso aperto procura Pace.


Fonte di Vita è la bocca del giusto,
La bocca degli empi nasconde violenza.


L'Odio suscita litigi,
L'Amore ricopre ogni colpa.


Sulle labbra dell'assennato si trova la Sapienza,
Per la schiena di chi è privo di senno il bastone.


I Saggi fanno tesoro della Scienza,
Ma  la bocca dello stolto è un pericolo imminente.


I beni dell ricco sono la sua roccaforte,
La rovina dei poveri è la loro miseria.


Il salario del giusto serve per la Vita, 
Il guadagno dell'empio è per i vizi.


E' sulla via della Vita chi osserva la disciplina,
Chi trascura la correzione si smarrisce.


Placano l'odio le labbra sincere,
Chi diffonde la calunnia è uno stolto.


Nel molto parlare non manca la colpa,
Chi frena le labbra è prudente.


Argento pregiato è la lingua del giusto,
Il cuore degli empi vale ben poco.


Le labbra del giusto nutriscono molti,
Gli stolti muoiono in miseria.


La benedizione del Signore arricchisce,
Non le aggiunge nulla la fatica.


E' un divertimento per lo stolto compiere il male,
Come il coltivar la Sapienza per l'Uomo prudente.


Al malvagio sopraggiunge il male che teme,
Il desiderio dei giusti invece è soddisfatto.


Al passaggio della bufera l'empio cassa di essere,
Ma il giusto resterà saldo per sempre.


Come l'aceto ai denti e il fumo agli occhi
Cosi è il pigro per chi gli affida una missione.


Il timore del Signore prolunga i giorni,
Ma gli anni del malvagio sono accorciati.


L'attesa dei giusti finirà in Gioia,
Ma la speranza degli empi svanirà.


La via del Signore e una fortezza per l'uomo retto,
Mentre è una rovina per i malfattori.


Il giusto non vacillerà mai,
Ma gli empi non dureranno sulla Terra.


La bocca del giusto esprime la Sapienza,
La lingua perversa sarà tagliata.


Le labbra del giusto stillano Benevolenza,
La bocca degli empi perversità.


La bilancia falsa è in abominio al Signore, 
Ma del peso esatto egli si compiace.


Viene la superbia, verrà anche l'obbrobrio,
Mentre la Saggezza è presso gli umili.


L'integrità degli uomini retti li guida,
La perversità dei perfidi li rovina.


Non serve la Ricchezza nel giorno della collera,
Ma la Giustizia libera dalla Morte.


La Giustizia degli uomini retti li salva,
Nella cupidigia restano presi i perfidi.


Con la Morte dell'empio svanisce ogni sua speranza,
L Fiducia dei malvagi scompare.


Il Giusto sfugge all'angoscia,
Al suo posto subentra l'empio.


Con la bocca l'empio rovina il suo prossimo,
Ma il Giusti si salvano con la Scienza.


Della prosperità dei Giusti la città si rallegra,
Per la scomparsa degli empi si fa festa.


Con la benedizione degli Uomini retti si innalza una città,
La bocca degli empi la demolisce.


Chi disprezza il suo prossimo è privo di senno,
L'Uomo prudente invece tace.


Chi va in giro sparlando svela il segreto,
Lo Spirito fidato nasconde ogni cosa.


Senza una direzione un Popolo decade, 
Il Successo sta nel buon numero di Consiglieri.


Chi garantisce per un estraneo si troverà male,
Chi avversa le strette di mano a garanzia vive tranquillo.


Una donna graziosa ottiene Gloria,
Ma gli uomini laboriosi acquistano Ricchezza.


Benefica se stesso l'Uomo misericordioso, 
Il crudele invece tormenta la sua stessa carne.


L'empio realizza profitti fallaci,
Ma per chi semina la Giustizia il salario e sicuro.


Chi pratica la Giustizia si procura la Vita,
Chi segue il male va verso la Morte.


I cuori depravati sono in abominio al Signore
Che si compiace di chi ha una condotta integra.


Certo non resterà impunito il Malvagio,
Ma la discendenza dei Giusti si salverà.


Un anello d'oro al naso di un Porco,
Tale è la Donna Bella ma priva di senno.


La brama dei Giusti è solo il Bene,
La speranza degli empi svanisce.


C'è chi largheggia e la sua Ricchezza aumenta,
C'è chi risparmia oltre misura e finisce nella Miseria.


La Persona benefica avrà Successo
E chi disseta sarà dissetato.


Chi accaparra il Grano è maledetto dal Popolo,
La Benedizione è invocata sul capo di chi lo vende.


Chi è sollecito del Bene trova il Favore,
Chi ricerca il Male, male avrà.


Chi confida nella propria Ricchezza cadrà;
I Giusti invece verdeggeranno come Foglie.


Chi crea disordine in Casa erediterà Vento
E lo stolto sarà schiavo dell'Uomo Saggio.


Il frutto del Giusto è un albero di Vita, 
Il Saggio conquista gli Animi.


Ecco, il Giusto è ripagato sulla Terra,
Tanto più lo saranno l'empio e il peccatore.


Chi ama la Disciplina ama la Scienza,
Chi odia la Correzione è stolto.


Il Buono si attira il favore del Signore,
Ma egli condanna l'intrigante.


Non resta saldo l'Uomo con l'empietà,
Ma la radice dei Giusti non sarà smossa.


La Donna perfetta è la Corona del Marito,
Ma quella che lo disonora è come carie nelle sue ossa.


I pensieri dei Giusti sono equità,
I propositi degli empi sono fronde.


Le parole degli empi sono agguanti sanguinari,
Ma la bocca degli Uomini retti vi si sottrarrà.


Gli empi, una volta abbattuti, più non sono,
Ma la Casa dei Giusti sta salda.


Un Uomo è lodato per il senno,
Chi ha un Cuore perverso è disprezzato.


Un Uomo di poco conto che basta a se stesso
Vale più di un Uomo esaltato a cui manca il Pane.


Il Giusto ha cura del suo bestiame,
Ma i Sentimenti degli empi sono spietati.


Chi coltiva la sua Terra si sazia di Pane,
Chi insegue chimere è privo di senno.


Le brame dell'empio sono una rete di Mali,
La Radici dei Giusti produce Frutti.


Nel peccato delle sue labbra si impiglia il Malvagio,
Ma il Giusto sfuggirà a tale angoscia.


Ognuno si sazia del frutto della sua bocca,
Ma ciascuno sarà ripagato secondo le sue opere.


Lo stolto giudica diritta la sua condotta,
Il Saggio, invece, ascolta il consiglio.


Lo stolto manifesta subito la sua collera,
L'accorto dissimula l'offesa.


Chi aspira alla verità proclama la Giustizia.
Il Falso testimone proclama l'inganno.


V'è chi parla senza riflettere: trafigge come una spada;
Ma la lingua dei Saggi risana.


La bocca verace resta ferma per sempre,
La lingua bugiarda per un instante solo.


Amarezza è nel Cuore di chi trama il Male,
Gioia hanno i Consiglieri di Pace.


Al Giusto non può capitare alcun danno,
Gli empi saranno pieni di Mali.


Le labbra menzognere sono un abominio per il Signore
Che si compiace di quanti agiscono con sincerità.


L'Uomo accorto cela il Sapere,
Il Cuore degli stolti proclama la Stoltezza.


La Mano operosa ottiene il Comando,
Quella pigra sarà per il lavoro forzato.


L'affanno deprime il Cuore dell'Uomo,
Una parola buona lo allieta.


Il Giusto è guida per il suo prossimo,
Ma la via degli empi fa smarrire.


Il pigro non troverà selvaggina;
La Diligenza è per l'Uomo un Bene prezioso.


Nella strada della  Giustizia è la Vita,
Il sentiero dei perversi conduce alla Morte.


Il Figlio saggio ama la Disciplina, 
Lo spavaldo non ascolta il rimprovero.


Del frutto della sua bocca l'Uomo mangia ciò che è Buono;
L'appetito dei perfidi si soddisfa con i soprusi.


Chi sorveglia la sua bocca conserva la Vita,
Chi apre troppo le labbra incontra la Rovina.


Il Pigro brama, ma non c'è nulla per il suo appetito;
L'appetito dei Diligenti sarà soddisfatto.


IL Giusto odia la parola falsa,
L'empio calunnia e disonora.


La Giustizia custodisce chi ha una condotta integra,
Il Peccato manda in rovina l'empio.


C'è chi fa il Ricco e non ha nulla;
C'è chi fa il Povero e ha molti beni.


Riscatto della Vita d'un Uomo è la sua Ricchezza,
Ma il Povero non si accorge della Minaccia.


La Luce dei Giusti allieta,
La lucerna degli empi si spegne.


L'Insolenza provoca soltanto Contese,
La Sapienza si trova presso coloro che prendono consiglio.


Le ricchezze accumulate in fretta diminuiscono,
Chi li raduna a poco a poco le accresce.


Un'attesa troppo prolungata fa male al Cuore,
Un desiderio soddisfatto è Albero della Vita.


Chi disprezza la Parola si rovinerà,
Chi rispetta un Comando ne avrà premio.


L'Insegnamento del Saggio è fronte di Vita
Per evitare i lacci della Morte.


Un aspetto buono procura Favore,
Ma il contegno dei perfidi è rude.


L'Accorto agisce sempre con riflessione,
Lo stolto mette  in mostra la Stoltezza.


Il cattivo Messaggero causa sciagure,
Un inviato fedele apporta Salute.


Povertà e Ignominia a chi rifiuta l'istruzione,
Chi tien conto del Rimprovero sarà onorato.


Desiderio soddisfatto è una dolcezza al Cuore,
Ma è abominio per gli stolti staccarsi dal Male.


Va' con i Saggi e saggio diventerai,
Chi pratica gli Stolti ne subirà danno.


La Sventura perseguita i Peccatori,
IL Benessere ripagherà i Giusti.


L'Uomo dabbene lascia Eredi i Nipoti,
La proprietà del Peccatore è riservata al Giusto.


Il Potente distrugge il podere dei Poveri
E c'è chi è eliminato senza processo.


Chi risparmia il Bastone odia suo Figlio,
Chi lo ama è pronto a correggerlo.


Il Giusto mangia a sazietà,
Ma il ventre degli empi soffre la fame.


La Sapienza di una massaia costruisce la Casa,
La stoltezza la demolisce con le Mani.


Chi procede con rettitudine teme il Signore,
Chi si scosta dalla sue vie lo disprezza.


Nella bocca dello stolto c'è il Germoglio della superbia,
Ma le labbra dei Saggi sono la loro salvaguardia.


Senza Buoi, niente grano,
L'Abbondanza del raccolto sta nel vigore del Toro.


Il Testimone vero non mentisce,
Quello falso spira menzogne.


Il Beffardo ricerca la Sapienza ma invano,
La Scienza è cosa facile per il Prudente.


Allontanati dall'Uomo stolto,
E non ignorerai le labbra sapienti.


La Sapienza dell'accorto sta nel capire la sua Via, 
Ma la stoltezza degli Sciocchi è inganno.


Fra gli Stolti risiede la colpa,
Fra gli Uomini retti la benevolenza.


Il Cuore conosce la propria amarezza
E alla sua Gioia non partecipa l'Estraneo.


La casa degli empi rovinerà,
Ma la tenda degli Uomini retti avrà successo.


C'è una via che sembra diritta a qualcuno,
Ma sbocca in sentieri di morte.


Anche fra il riso il Cuore prova dolore
E la Gioia può finire in pena.


Chi è instabile si sazierà dei frutti della sua condotta,
L'Uomo dabbene si sazierà delle sue opere.


L'Ingenuo crede quanto gli dici,
L'Accorto controlla i propri passi.


Il Saggio teme e sta lontano dal Male,
Lo Stolto è insolente e presuntuoso.


L'Iracondo commette sciocchezze,
Il riflessivo sopporta.


Gli Inesperti erediteranno la Stoltezza,
I Prudenti si coroneranno di Scienza.


I malvagi si inchinano davanti ai Buoni,
Gli empi davanti alle porte del Giusto.


Il Povero è odioso anche al suo amico,
Numerosi sono gli amici del Ricco.


Chi disprezza il prossimo pecca,
Beato chi ha pietà degli Umili.


Non  errano forse quelli che compiono il Male?
Benevolenza e favore per quanti compiono il Bene.


In ogni fatica c'è un Vantaggio,
Ma la Loquacità produce solo miseria.


Corona dei Saggi è la loro accortezza,
Corona degli stolti la loro stoltezza.


Salvatore di Vite è un Testimone vero;
Chi spaccia menzogne è un Impostore.


Nel timore del Signore è fronte di Vita,
Per evitare i lacci della Morte.


Un Popolo numeroso è la Gloria del Re;
La scarsità di Gente è la Rovina del Principe.


Il Paziente ha grande Prudenza,
L'Iracondo mostra Stoltezza.


Un Cuore tranquillo è la Vita di tutto il Corpo,
L'Invidia è la carie delle Ossa.


Chi opprime il Povero offende il suo Creatore,
Chi ha pietà del Misero lo onora.


Dalla propria malvagità è travolto l'empio,
Il Giusto ha un rifugio nella propria Integrità.


In un Cuore assennato risiede la Sapienza,
Ma il seno agli stolti può scoprirsi?


La Giustizia fa onore a una Nazione,
Ma il peccato segna il Declino dei Popoli.


Il Favore del Re è per il Ministro intelligente,
Il suo Sdegno è per chi lo disonora.


Una risposta gentile calma la Collera,
Una parola pungente eccita l'Ira.


La lingua dei Saggi fa gustare la Scienza,
La bocca degli stolti esprime sciocchezze.


In ogni luogo sono gli Occhi del Signore,
Scrutano i Malvagi e i Buoni.


Una Lingua dolce è un Albero di Vita,
Quella malevola è una ferita al Cuore.


Lo Stolto disprezza la correzione paterna;
Chi tiene conto dell'Ammonizione diventa Prudente.


Nella Casa del Giusto c'è abbondanza di Beni,
Sulla Rendita dell' empio incombe il Dissesto.


Le Labbra dei Saggi diffondono la Scienza,
Non come il cuore degli stolti.


Il sacrificio degli empi è in abominio al Signore,   
La Supplica degli Uomini retti gli è gradita.


La Condotta perversa è in abominio al Signore,
Egli ama chi pratica la Giustizia.


Punizione severa per chi abbandona il retto Sentiero,
Chi odia la correzione morirà.


Gli'Inferi e l'Abisso sono davanti al Signore,
Tanto più i Cuori dei Figli dell'Uomo.


Lo Spavaldo non vuol essere corretto,
Egli non si accompagna con i Saggi.


Un Cuore lieto rende ilare il Volto,
Ma, quando il Cuore è triste, lo Spirito è depresso.


Una Mente retta ricerca il Sapere,
La bocca degli Stolti si pasce di Stoltezza.


Tutti i giorni son brutti per l'Afflitto,
Per un Cuore felice è sempre festa.


Poco con il Timore di Dio
E' meglio di un gran tesoro con l'Inquietudine.


Un piatto di verdura con l'Amore
E' meglio di un Bue grasso con l'Odio.


L'Uomo collerico suscita Litigi,
Il Lento all'ira seda le Contese.


La Via del Pigro è come una siepe di spine,
La Strada degli Uomini retti è una strada appianata.


Il Figlio saggio allieta il Padre,
l'Uomo stolto disprezza la Madre.


La Stoltezza è una Gioia per chi è privo di senno;
L'Uomo prudente cammina diritto.


Falliscono le Decisioni prese senza Consultazione,
Riescono quelle prese da molti Consiglieri.


E' una Gioia per l'Uomo saper dare una risposta;
Quanto è gradita una parola detta a suo tempo!


Per l'Uomo assennato la strada della Vita è verso l'Alto,
Per salvarlo dagli Inferi che sono in Basso.


Il Signore abbatte la Casa dei Superbi
E rende saldi i Confini della Vedova.


Sono in abominio al Signore i Pensieri malvagi,
Ma gli sono gradite le Parole benevole.


Sconvolge la sua Casa chi è avido di Guadagni disonesti;
Ma chi detesta i Regali vivrà.


La Mente del Giusto medita prima di rispondere,
La Bocca degli empi esprime Malvagità.


Il Signore è lontano dagli empi,
Ma Egli ascolta la Preghiera dei Giusti.


Uno Sguardo luminoso allieta il Cuore;
Una Notizia lieta rianima le Ossa.


L'Orecchio che ascolta un rimprovero Salutare
Avrà la Dimora in mezzo ai Saggi.


Chi rifiuta la Correzione disprezza Se stesso,
Chi ascolta il Rimprovero acquista senno.


Il Timore di Dio è una scuola di Sapienza,
Prima della Gloria c'è l'Umiltà.


All'Uomo appartengono i Progetti della Mente,
Ma dal Signore viene la Risposta.


Tutte del Vie dell'Uomo sembrano pure ai suoi Occhi,
Ma chi scruta gli Spiriti è il Signore.


Affida al Signore la Tua attività
E i Tuoi progetti riusciranno.


Il Signore ha fatto Tutto per un fine,
Anche l'empio per il Giorno della Sventura.


Con la Bontà e la Fedeltà si espia la Colpa,
Con il Timore del Signore si evita il Male.


Quando il Signore si compiace della Condotta di un Uomo,
Riconcilia con Lui anche i suoi Nemici.


La Mente dell'Uomo pensa molto alla Sua via,
Ma il Signore dirige i Suoi passi.


Un Oracolo è sulle Labbra del Re,
In Giudizio la Sua bocca non sbaglia.


La Stadera e le Bilance giuste appartengono al Signore,
Sono opera Sua tutti i pesi del Sacchetto.


E' in abominio ai Re commettere un'Azione iniqua,
Poiché il Trono si consolida con la Giustizia.


Delle Labbra giuste si compiace il Re
E ama chi parla con Rettitudine.


L'Ira del Re è Messaggera di Morte,
Ma l'Uomo saggio la placherà.


Nello splendore del Volto del Re è la Vita,
Il Suo favore è come Nube di Primavera.


E' molto meglio possedere la Sapienza che l'Oro,
Il Possesso dell'Intelligenza è preferibile all'Argento.


La strada degli Uomini retti è evitare il Male,
Conserva la Vita chi controlla la Sua via.


Prima della Rovina viene l'Orgoglio
E prima della Caduta lo Spirito altero.


E' meglio abbassarsi con gli Umili
Che spartire la preda con i Superbi.


Chi è Prudente nella Parola troverà il Bene
E chi Confida nel Signore è beato.


Sarà chiamato Intelligente chi è Saggio di Mente;
Il Linguaggio dolce aumenta la Dottrina.


Fonte di Vita è la Prudenza per chi La possiede,
Castigo degli Stolti è la Stoltezza.


Una Mente saggia rende prudente la Bocca
E sulle Sue labbra aumenta la Dottrina.


Favo di Miele sono le Parole gentili,
Dolcezza per l'Anima e Refrigerio per il Corpo.


L'Appetito del Lavoratore lavora per Lui,
Perché la Sua bocca Lo stimola.


L'Uomo perverso produce la Sciagura,
Sulle Sue labbra c'è come un Fuoco ardente.


L'Uomo ambiguo provoca Litigi,
Chi calunnia divide gli Amici.


L'Uomo violento seduce il Prossimo
E Lo spinge per una Via non buona.


Chi socchiude gli Occhi medita Inganni,
Chi stringe le Labbra ha già commesso il Male.


Corona magnifica è la Canizie,
Ed Essa si trova sulla Via della Giustizia.


Il Paziente val più di un Eroe,
Chi domina Se stesso val più di chi conquista una Città.


Nel Grembo si getta la Sorte,
Ma la Decisione  dipende Tutta dal Signore.


Un Tozzo di Pane secco con Tranquillità è meglio
Di una Casa piena di Banchetti festosi e di Discordia.


Lo Sciavo intelligente prevarrà su un Figlio disonorato
E avrà parte con i Fratelli all'Eredità.


Il Crogiuolo è per l'Argento e il Forno per l'Oro,
Ma chi prova i Cuori è il Signore.


Il Maligno presta Attenzione a un Labbro maledico,
IL Bugiardo ascolta una Lingua nociva.


Chi deride il Povero offende il Suo "Creatore",
Chi gioisce della Sciagura altrui non resterà impunito.


Corona dei Vecchi sono i Figli dei Figli,
Onore dei Figli i loro Padri.


Non conviene all'Insensato un Linguaggio elevato,
Ancor meno al Principe un Linguaggio falso.


Il Dono è come un Talismano per il Proprietario:
Dovunque Si volga ha successo..


Chi copre la Colpa si concilia l'Amicizia,
Ma chi La divulga divide gli Amici.


Fa più una Minaccia all'Assennato
Che cento Percosse allo Stolto.


IL Malvagio non cerca altro che la Ribellione,
Ma Gli sarà mandato contro un Messaggero senza Pietà.


Meglio incontrare un'Orsa privata dei Figli
Che uno Stolto in  preda alla Follia.


Chi rende Male per Bene
Vedrà sempre la Sventura in Casa.

Iniziare un Litigio è come aprire una Diga,
Prima che la Lite si esasperi, Troncala.


Assolvere il Reo e Condannare il Giusto
Sono due cose in abominio al Signore.


A che serve il Denaro in Mano allo Stolto?
Forse a comprar la Sapienza, se Egli non ha senno?


Un Amico vuol Bene sempre,
E' nato per essere un Fratello nella Sventura.


E' privo di senno l'Uomo che offre Garanzie
E si dà  come Garante per il Suo prossimo.


Chi ama la Rissa ama il Delitto,
Chi alza tropo l'Uscio cerca la Rovina.


Un Cuore perverso non troverà mai Felicità,
Una Lingua tortuosa andrà in Malora.


Chi genera uno Stolto ne avrà Afflizione;
Non può certo gioire il Padre di uno Sciocco.


Un Cuore lieto fa Bene al Corpo,
Uno Spirito abbattuto inaridisce le Ossa.


L'Iniquo accetta Regali di sotto il Mantello
Per deviare il Corso della Giustizia.


L'Uomo prudente ha la Sapienza davanti a Sé,
Ma gli Occhi dello Stolto vagano in Capo al Mondo.


Un Figlio stolto è un tormento per il Padre
E un'Amarezza per Colei che lo Ha partorito.


Non sta bene Multare chi ha Ragione
E peggio ancora Colpire gli Innocenti.


Chi è parco di Parole possiede la Scienza;
Uno Spirito calmo è un Uomo intelligente.


Anche lo Stolto, se tace, passa per Saggio
E, se tien chiuse le Labbra, per Intelligente.


Chi si tiene Appartato cerca Pretesti
E con Ogni mezzo attacca Brighe.


Lo Stolto non ama la Prudenza,
Ma vuol solo far Mostra dei Suoi sentimenti.


Con l'Empietà viene il Disprezzo,
Con il Disonore anche l'Ignominia.


Le Parole della Bocca dell'Uomo sono Acqua profonda,
La Fonte della Sapienza è un Torrente che straripa.


Non è bene usar Riguardi all'empio
Per far Torto al Giusto in un Giudizio.


Le Labbra dello Stolto provocano Liti
E la Sua bocca gli provoca Percosse.


La Bocca dello Stolto è la Sua rovina
E le Sue labbra sono un Laccio per la sua Vita.


Le Parole del Calunniatore sono come ghiotti Bocconi
Che scendono in fondo alle Viscere.


Chi è Indolente nel Lavoro è Fratello del Dissipatore.


Torre fortissima è il Nome del Signore:
Il Giusto vi si rifugia ed è al sicuro.


I Beni del Ricco sono la sua Roccaforte,
Come un'alta Muraglia, a suo parere.


Prima della caduta il Cuore dell'Uomo si esalta,
Ma l'Umiltà viene prima della Gloria.


Chi Risponde prima di avere Ascoltato
Mostra Stoltezza a propria Confusione.


Lo Spirito dell'Uomo lo sostiene nella Malattia,
Ma uno Spirito afflitto chi lo solleverà?


La Mente intelligente acquista la Scienza,
L'Orecchio dei Saggi ricerca il Sapere.


Il Dono fa Largo all'Uomo
E lo introduce alla Presenza dei Grandi.


Il Primo a parlare in una Lite sembra aver Ragione,
Ma viene il suo Avversario e Lo confuta.


La Sorte fa Cessar le Discussioni
E decide fra i Potenti.


Un Fratello offeso è più Irriducibile d'una Roccaforte,
Le Liti sono come le Sbarre di un Castello.


Con la Bocca l'Uomo sazia il Suo Stomaco,
Egli si sazia con il Prodotto delle Labbra.


Morte e Vita sono in Potere della Lingua
E chi l'Accarezza ne mangerà i Frutti.


Chi ha trovato una Moglie ha trovato una Fortuna,
Ha ottenuto il Favore del Signore.


Il Povero parla con Suppliche,
Il Ricco risponde con Durezza.


Ci sono Compagni che conducono alla Rovina,
Ma anche Amici più affezionati di un Fratello.


Meglio un Povero di Condotta integra
Che un Ricco di Costumi perversi.


Lo Zelo senza Riflessione non è cosa buona,
E chi va a passi frettolosi Inciampa.


La Stoltezza intralcia il Cammino dell'Uomo
E poi Egli si adira contro il Signore.


Le Ricchezze moltiplicano gli Amici,
Ma il Povero è Abbandonato anche dall'Amico che ha.


Il falso Testimone non resterà Impunito, 
Chi diffonde Menzogne non avrà Scampo.


Molto sono gli Adulatori dell'Uomo generoso
E tutti sono Amici di chi fa Doni.


IL Povero è disprezzato dai Suoi stessi Fratelli,
Tanto più si allontanano da Lui i suoi Amici.
Egli va in cerca di Parole, ma non ci sono.


Chi acquista senno ama Se stesso
E chi agisce con Prudenza trova Fortuna.


Il falso Testimone non resterà Impunito,
Chi diffonde Menzogne perirà.


Allo stolto non conviene una Vita agiata,
Ancor meno a un Servo comandare ai Principi.


E' avvedutezza per l'Uomo rimandare lo Sdegno
Ed è sua Gloria passar sopra alle Offese.


Lo Sdegno del Re è simile al Ruggito del Leone
E il suo Favore è come la Rugiada sull'Erba.


Un Figlio stolto è una Calamità per il Padre
E i Litigi della Moglie sono come Stillicidio incessante.


La Casa e il Patrimonio si ereditano dai Padri,
Ma una Moglie assennata è Dono del Signore.


La Pigrizia fa Cadere in torpore,
L'Indolente patirà la Fame.


Chi custodisce il Comando custodisce Se stesso,
Chi trascura la propria Condotta morirà.


Chi fa la carità al Povero fa un Prestito al Signore
Che gli ripagherà la buona Azione.


Correggi tuo Figlio finché c'è Speranza,
Ma non Ti trasporti l'Ira fino a ucciderlo.


Il Violento deve essere punito,
Se Lo risparmi, Lo diventerà ancora di più.


Ascolta il Consiglio e Accetta la Correzione,
Per essere Saggio in Avvenire.


Molte sono le Idee nella Mente dell'Uomo,
Ma solo il Disegno del Signore resta saldo.


Il Pregio dell'Uomo è la sua Bontà,
Meglio un Povero che un Bugiardo.


Il Timore di Dio conduce alla Vita
E chi Ne è pieno Riposerà non visitato dalla Sventura.


Il Pigro tuffa la Mano nel Piatto,
Ma stenta persino a riportarla alla Bocca.


Percuoti il Beffardo e l'Ingenio diventerà Accorto,
Rimprovera l'Intelligente e Imparerà la lezione.


Chi rovina il Padre e fa fuggire la Madre
E' un Figlio disonorato e infame.


Il Testimone iniquo si beffa della Giustizia
E la Bocca degli empi ingoia l'Iniquità.


Per i Beffardi sono pronte le Verghe
E il Bastone per le Spalle degli Stolti.


IL Vino è rissoso, il Liquore è tumultuoso;
Chiunque se Ne inebria non è Saggio.


La Collera del Re è simile al Ruggito del Leone;
Chiunque Lo eccita rischia la Vita.


E' una Gloria per l'Uomo astenersi dalle Contese,
Attaccar Briga è proprio degli Stolti.


Il Pigro non ara d'Autunno,
E alla Mietitura cerca, ma non trova nulla.


Come Acque profonde sono i Consigli nel Cuore umano,
L'Uomo accorto Le sa attingere.


Molti si proclamano Gente per Bene,
Ma una Persona fidata chi la trova?


Il Giusto si regola secondo la sua Integrità;
Beati i Figli che lascia Dietro di Sé!


Il Re che siede in Tribunale
Dissipa ogni Male con il suo Sguardo.


Doppio Peso e doppia Misura
Sono due cose in abominio al Signore.


Già con i Suoi giochi il Fanciullo dimostra
Se le sue Azioni saranno Pure e Rette.


L'Orecchio che Ascolta e L'Occhio che Vede:
L'Uno e l'Altro ha fatto il Signore.


Non amare il Sonno per non diventare Povero,
Tieni gli Occhi aperti e avrai Pane a sazietà.


C'è Oro e ci sono molte Perle,
Ma la cosa più preziosa sono le Labbra istruite.


E' piacevole all'Uomo il Pane procurato con Frode,
Ma poi la sua Bocca sarà piena di Granelli di Sabbia.


Pondera Bene i Tuoi disegni, Consigliandoti,
E fa' la Guerra con molta Riflessione.


Chi va in Giro sparlando rivela un Segreto,
Non associarti a chi ha sempre aperte le Labbra.


Chi maledice il Padre e la Madre
Vedrà spegnersi la sua Lucerna nel Cuore delle Tenebre.


I Guadagni accumulati in fretta da Principio
Non saranno Benedetti alla Fine.


Non dire: "Voglio ricambiare il Male",
Confida nel Signore ed Egli ti libererà.


Il doppio Peso è in abominio al Signore
E le Bilance false non sono un Bene.


Dal Signore sono diretti i Passi dell'Uomo
E come può l'Uomo comprender la propria Via?


E' un  Laccio per l'Uomo esclamare subito: "Sacro!"
E riflettere solo dopo aver fatto il Voto.


Un Re saggio passa al vaglio i Malvagi
E ritorna su di Loro con la Ruota.


Lo Spirito dell'Uomo è una Fiaccola del Signore
Che scruta tutti i Segreti recessi del Cuore.


Bontà e Fedeltà vegliano su Re,
Sulla Bontà è basato il suo Trono.


Vanto dei Giovani è la loro Forza,
Ornamento dei Vecchi è la Canizie.


Le Ferite sanguinanti spurgano il Male,
Le Percosse purificano i Recessi del Cuore.


Il Cuore del Re è un Canale d'Acqua in Mano al Signore:
Lo dirige dovunque Egli vuole.


Agli Occhi dell'Uomo tutte le sue Vie sono Rette,
Ma chi pesa i Cuori è il Signore.


Praticare la Giustizia e l'Equità
Per il Signore vale più  di un Sacrificio.


Occhi alteri e Cuore superbo,
Lucerna degli empi, è il Peccato.


I Piani dell'Uomo diligente si risolvono in Profitto,
Ma chi è Precipitoso va verso l'Indigenza.


Accumular Tesori a forza di Menzogne
E' Vanità effimera di chi cerca la Morte.


La Violenza degli empi li travolge,
Perché rifiutano di praticare la Giustizia.


La Via dell'Uomo criminale è tortuosa,
Ma l'Innocente è Retto nel suo Agire.


E' meglio abitare su un Angolo del Tetto
Che avere una Moglie litigiosa e Casa in comune.


L'Anima del Malvagio desidera far il Male
E ai suoi Occhi il Prossimo non trova Pietà.


Quando il Beffardo vien punito, l'Inesperto diventa Saggio
E quando il Saggio viene istruito, accresce il Sapere.


Il Giusto osserva la Casa dell'empio
E precipita gli empi nella Sventura.


Chi chiude l'Orecchio al grido del Povero
Invocherà a Sua volta e non otterrà Risposta.


Un Regalo fatto in segreto calma la Collera,
Un Dono di sotto Mono placa il Furore violento.


E' una Gioia per il Giusto che sia fatta Giustizia,
Mentre è un Terrore per i Malfattori.


L'Uomo che si scosta dalla Via della Saggezza,
Riposerà nell'Assemblea delle Ombre dei Morti.


Diventerà Indigente chi ama i Piaceri
E chi ama Vino e Profumi non arricchirà.


IL Malvagio serve da riscatto per il Giusto
E il Perfido per gli Uomini retti.


Meglio abitare in un Deserto
Che con una Moglie litigiosa e irritabile.


Tesori preziosi e Profumi sono nella Dimora del Saggio,
Ma lo Stolto dilapida Tutto.


Chi segue la Giustizia e la Misericordia
Troverà Vita e Gloria.


Il Saggio assale una Città di Guerrieri
E abbatte la Fortezza in cui Essa confidava.


Chi custodisce la Bocca e la Lingua
Preserva Se stesso dai dispiaceri.


Il Superbo arrogante si chiama Beffardo,
Egli agisce nell'Eccesso dell'Insolenza.


I Desideri del Pigro lo portano alla Morte,
Perché le sue Mani rifiutano di lavorare.


Tutta la Vita l'empio indulge alla Cupidigia,
Mentre il Giusto dona senza Risparmiare.


Il Sacrificio degli empi è un Abominio,
Tanto più se offerto con cattiva Intenzione.


Il falso Testimone perirà,
Ma l'Uomo che ascolta potrà Parlare sempre.


L'empio assume un'Aria sfrontata,
L'Uomo retto controlla la propria Condotta.


Non c'è Sapienza, non c'è Prudenza, 
Non c'è Consiglio di fronte al Signore.


Il Cavallo è pronto per il Giorno della Battaglia,
Ma al Signore appartiene la Vittoria.


Un buon Nome val più di grandi Ricchezze
E la Benevolenza altrui più dell'Argento e dell'Oro.


Il Ricco e il Povero si incontrano,
Il Signore ha creato l'Uno e l'Altro.


L'Accorto vede il Pericolo e si nasconde,
Gli Inesperti vanno avanti e la pagano.


Frutti dell'Umiltà sono il Timore di Dio,
La Ricchezza, l'Onore e la Vita.


Spini e Tranelli sono sulla Via del Perverso;
Chi ha cura di Se stesso sta lontano.


Abitua il Giovane secondo la Via da seguire;
Neppure da Vecchio se ne allontanerà.


Il Ricco domina sul Povero
E chi riceve Prestiti è sciavo del suo Creditore.


Chi semina l'Ingiustizia raccoglie la Miseria 
E il Bastone a servizio della sua Collera svanirà.


Chi ha l'Occhio generoso sarà Benedetto,
Perché Egli dona del suo Pane al Povero.


Scaccia il Beffardo e la Discordia se ne andrà
E cesseranno i Litigi e gli Insulti.


IL Signore ama chi è Puro di Cuore
E che la Grazia sulle Labbra è amico del Re.


Gli Occhi del Signore proteggono la Scienza
Ed Egli confonde le parole del Perfido.


La Bocca delle Straniere è una Fossa profonda,
Chi è in Ira al Signore vi cade.


La Stoltezza è legata al Cuore del Fanciullo,
Ma il Bastone della Correzione l'Allontanerà da Lui.


Opprimere il Povero non fa che Arricchirlo,
Dare a un Ricco non va che Impovertirlo.


vineri, 15 iulie 2011

PĂZEȘTE-ȚI INIMA MAI MULT DECÂT ORICE!!!: Acqua Diamante

PĂZEȘTE-ȚI INIMA MAI MULT DECÂT ORICE!!!: Acqua Diamante

Acqua Diamante

La Kinesiologia è "un'arte" per la salute, rivolta al benessere della persona, allo sviluppo del suo potenziale e al miglioramento della qualità della vita.

La Kinesiologia ha come obiettivo quello di andare alla causa del problema e non quello di togliere il dolore.

Un kinesiologo opera per questo, per permettere alla persona di riattivare i propri meccanismi di auto guarigione e riprendere possesso della propria vita.

...La realtà non è altro che una sorta di super ologramma dove il passato, il futuro coesistono simultaneamente.

L'Amore - è la guida e il cammino

Buon giorno,
Gentilissimo Sig.  Gianni Morandi!

Devo innanzitutto scusarmi se mi permetto di abusare del suo tempo e della sua attenzione, ma, come in seguito potrà constatare, non ho a mio avviso altra scelta, mi spiego:

Sono una ragazza trentenne di origine moldava e ho frequentato con successo gli studi universitari fino al conseguimento della laurea in matematica. Malgrado ciò nel mio paese non ho futuro per cui ho deciso...

...Il mio desiderio di migliorare e di poter quindi aiutare la mia mamma si è in parte realizzato, grazie alla mia volontà  ed all'aiuto di altre persone.

Resta però irrisolto il problema del permesso di soggiorno, che mi consentirebbe una maggiore libertà e possibilità di realizzare il sogno che fin da bambina ho sentito fortemente in me.

Sono conscia delle mie manchevolezze, ma disposta ad imparare e perfezionarmi con costanza e serietà.

Non ho mai voluto accettare sistemazioni che comportassero compromessi a vita immorale, ma ho sempre desiderato ottenere risultati con mio lavoro anche se duro e sgradevole ma onesto.

Ringrazio fin da ora per quello che ne vorrà e potrà fare per me ricordandole i versi di suoi canzoni.

E come il vento la mia vita va.
Io non mi so fermare,
Volare non mi stanca neanche un po'.
Tanto lo so già.
Continuerò a cercare,
Il posto che mi manca e che non ho, che non ho.


Cosi vanno le cose,
Cosi vano le cose.
Nessuno in questo Mondo,
Può aspettarsi solo rose.
Bisogna andare avanti
Cercare di provarci 
Avvicinarsi al Sole
Anche a costo di bruciarsi.


Angelo - la storia mia con te


E c'è il tempo che tormenta già 
L'Amore che verrà.
Quello dove non si dorme più
E non si mangia più.


E c'è il tempo dei rimpianti,
Che ha gli occhi dei perché.
Quello che si dà la colpa agli altri,
E la colpa è dentro te... .


Ogni giorno a questa vita
Forse e fatalità.
Eppure sembra scritta
Anche se alle volte non ci va... .


E non si capisce molto bene cos'è...
Ma c'è una storia che non trova Pace.
La storia mia con te fra buio e luce.
Che vive di ogni cosa che fai... .


E una storia che ci divide e poi ci prende con se... 


Perché ogni notte in più che il cielo stende,
La storia mia con te al cielo rende.
La pioggia e tutti i sogni che hai...


E non mi chiedo più cosa cambierei. 
Nell'infinito c'è la storia mia con te...


Ti ho lasciato per un attimo che sa di libertà,
Mentre raccontavo all'anima un altra verità.
E scoprivo terre vergini, nuovi mari e poesie,
Fra un panino di illusioni e un morso di forti nostalgie. 


E cosi mi mannaro i tuoi occhi,
Per vedere intorno a me...


I giorni sono scossi da'sto vento che non smette mai...


E nell'aria c'è uno strano senso di te...


E c'è una storia che non trova Pace.
La storia mia con te fra buio e luce.
Che vive di ogni cosa che fai...


E'una storia che ci divide e poi ci prende con  se...
Perché ogni notte in più che il cielo stende,
La storia mia con te al cielo rende.


La pioggia e tutti i sogni che hai...


E non mi chiedo più cosa cambierei...
Nell'infinito c'è la storia mia con te. 


P.S.: "Là fuori, oltre a ciò che è giusto e a ciò che è sbagliato, esiste un campo immenso. Ci incontreremo li."


Con affetto,
Domnica-Diana.

joi, 14 iulie 2011

Lumea copiilor

"Pentru copil, binele şi răul sunt ceea ce au fost pentru omul primitiv fulgerul sau surâsul Soarelui -  o misterioasă mână care pedepseşte sau binecuvântează." (Ianuş Corceac)

În spaniolă "infante" înseamnă copil. Totodată, e şi titlul principilor şi al principeselor moştenitoare.  Chipurile lor niţel spălăcite ne privesc de pe pânzele maeştrilor.

"Infantilizm"- cuvânt împrumutat, se trage din aceeaşi rădăcină şi are sens negativ, sugerând denumirea unei boli. De fapt, aproape toate bolile poartă nume luate din alte limbi.

"Infantil" = "Copilăresc", e vorba de o copilărie de lungă durată. Titlul lor sonor mai are o nuanţă - cea de moştenitori, de viitori monarhi.

Ce fel de boală  o mai fi şi acest infantilism, dacă, tradus din spaniolă, nu se mai raportează la copiii şi moştenitorii regilor, ci la ai noştri?

...În multe familii creşte cu mult pătura umană, dintre viaţă şi copil.  Aceasta are nu numai părinţi, dar şi bunei, şi străbunei, unchi şi mătuşi, toţi - fără nici o îndoială - îi vor copilului binele, îi poartă de grijă cu energie - iar uneori şi cu îndârjire - vrednică de o cauză mai bună.


Copilul e ca şi cum învelit într-un strat gros de vată, prin care nu-i vine deloc uşor să răzbată la viaţa reală. În tot cazul, e nevoit să depună eforturi. 


Între infante şi realitate se aştern numeroase sfaturi şi îndrumări din partea părinţilor, buneilor, "şobolanilor inteligenţi". În majoritatea cazurilor, aceştea din urmă continuă să...

Una din principalele trăsături ale infantilismului, cum iubeşte să spună domnul Iurie Aghenie, ar fi:
"Ascultatea - una dintre cele patru chei de aur."


Cine este Iurie Aghenie şi unde l-ai întâlnit?


Iurie Aghenie este cel mai bun orator, din R. Moldova, de la compania Amway. Este un Întreprinzător Privat în Afacerile Tehnologiilor Moderne. L-am întâlnit în luna ianuarie, 2011 la Hotelul "Jolly Alon".

Ce ne poţi spune despre această companie, Amway?

Amway - este o strategie pentru succesul  nostru în viitor.


...Sunt multe motive pentru care noi, oamenii reali, căutăm o schimbare şi o oportunitate mai bună.
Unii Factori Motivaţionali Primari sunt:

 • Venit suplimentar
 • Opţiuni financiare
 • Propria afacere
 • Mai mult timp liber
 • Dezvoltare personală
 • Ajutorarea altora
 • Întâlnirea cu oameni noi
 • Planificarea pensionării
 • Lansarea unei moşteniri       

Ce ne-ar putea oferi Compania Amway?


Oportunitatea de Afacere Amway la nivel mondial, ce include Produsele şi Serviciile Amway, Depozitarea şi Distribuţia şi Planul de Compensare Integrat, toate dezvoltate pentru a sprijini o Afacere Independentă Amway.

Network TwentyOne: Programe opţionale profesionale de instruire şi dezvoltare precum şi Materiale în Sprijinul Afacerii ce includ: website-uri, înregistrări audio, video şi cărţi, pentru a le folosi în construirea Afacerii Independente Amway.


Linia de Îndrumare ne oferă strategii specifice opţionale de construire a afacerii (precum strategia Team21), instruire şi îndrumare în afacere, precum şi instruire despre cum sunt construite afacerile de succes. 


Pentru a construi şi sprijini afacerea, ce soluţii oferă această Companie Amway?

 • 24 de ore / 7 zile comenzi prin internet.
 • Extinderea continuă a gamei de produse.
 • Acces la mii de produse ale unor renumiţi producători şi furnizori.
 • Sisteme sigure de plăţi.
 • Sisteme de distribuţie de cea mai înaltă calitate.
 • Oportunitatea de afacere disponibilă în peste 80 de ţări şi teritorii.
 • Bonusuri şi Planuri de Stimulare generoase pentru Întreprinzători Privaţi Autorizaţi Amway.
Avem sprijin din Harta Politică a Lumii,  aducund ca exemplu:

EUROPA
Marea Britanie, Portugalia, Spania, Franţa, Belgia, Olanda, Germania, Danemarca, Suedia, Norvegia, Finlanda, Austria, Elveţia, Ungaria, Pologna, Republica Cehă, Slovacia, Italia, Grecia, Turcia, Slovenia, Croaţia, România, Ucraina, Rusia.

ASIA&OCEANIA
Australia, Noua Zeelandă, Japonia, Taiwan, China, Hong Kong, Coreea, Malaezia, Tailanda, Singapore, Indonezia, Filipine, India.

AMERICA
SUA, Canada, Mexic, Columbia, Guatemala, Panama, Chile, Venezuela, Costa Rica, Uruguay, Argentina, Brazilia, Honduras, Salvador, Haiti, Republica Dominicană.

AFRICA
Africa de Sud, Namibia, Botswana.

Este un Sistem Piramidal?

Ce ai în vedere prin Sistem Piramidal?
...Multe afaceri convenţionale au la bază o formă de ierarhie, cum ar fi: Poliţia, Sistemul Scolar, Biserica, IBM, Coca-Cola. Sunt toate organizazii bazate pe ierarhii.

Răspunsul meu, îl voi descrie  cu ajutorul unor antologii:

"Viaţa - este o călătorie. Bucură-te de ea, zi de zi, clipă de clipă. Acceptă că în viaţă sunt şi bune şi rele, şi uşoare şi grele. Observă cum toate sunt trecătoare, cum vin şi pleacă. Tu, - fii prezent în toate. Acceptă-le, Respectă-le, Fii recunoscător!"

Viaţa - o serie de plusuri şi minusuri. 
Lumea - o adunătură de plusuri şi minusuri.

Avem suişuri şi coborâşuri, avem câştiguri şi pierderi. Însă, noi, trebuie să mânuim atât pierderile cât şi câştigurile fără părtinire.

...Majoritatea oamenilor, pur şi simplu, nu vor să recunoască că:
"Corupţia lor" este "Greutatea noastră". 
 
 ...În Cartea Sfinţilor Zilei e scris: 
"Dacă diavolul ştie că principalul lucru al vieţii omului este Credinţa, atunci cu atât mai mult trebuie să cunoască acest lucru."

...Sono i valori che guidano ogni decisione e perciò anche il nostro destino. 

Cos'è quindi più importante nella nostra vita?
 • L'Amore?
 • La Sicurezza?
 • Il Coraggio?
 • La Fiducia?
 • La Salute?
 • Il Successo?
...Meditez prezentul, trecutul şi viitorul. Îmi trezesc  inima ascultând-o cum cântă. O strâng în mâini, sărutând-o şi cu lacrimi pe obraz spun : "Buna dimineaţa!" ;)

P.S.: "Frunzele care cad  toamna nu se strâng, ci trebuie lăsate în grija anotimpului, deoarece ele sunt lacrimile toamnei."Cea mai mare tărie a sufletelor - este Tăria Credinţei

În orice comunicare se disting două componente: conţinutul şi relaţia.

Impactul mesajului nostru asupra ascultătorilor, după cum ne spun cărţile urmează a fi:

Cuvinte: 7% - 10% din impactul total.
Voce: 10% - 30% din impactul total.
Limbajul trupului: 60% - 80% din impactul total.

Acest lucru ilustrează că: felul în care arătăm gesturile, zâmbetul, felul în care suntem îmbrăcaţi şi cum ne mişcăm are mai mare impact asupra atitudinii unei alte persoane faţă de noi.

Felul în care vorbim este de trei ori mai important decât cuvintele pe care le folosim.

Ceea ce înseamnă că:
"În comunicare relaţia cântăreşte mai greu decât conţinutul."


"Muzica" - are o influenţă mai puternică decât cuvintele.

Sigur că o comunicare profesională trebuie să fie bagată în conţinut: interes, calitate a informaţiilor, claritate, prezentare, etc.,...


Însă acest conţinut nu ne duce departe.

 Analizând, împreună, aceste două dimensiuni: "cuvintele" şi "muzica" în următoarea:

Telegramă telefonică


Un bărbat foarte îndrăgostit dictează, la telefon, unei angajate de la poştă, conţinutul plin de pasiune al unui mesaj pentru iubita sa. 


Operatoarea preia textul după dictare, repetând din când în când, ceea ce nota. Ea spunea: Deci, aşa...; Deci, aşa....; Deci, aşa.... Cu exactitate, aceste cuvinte.


Efectul comic se baza pe decalajul dintre cele două "muzici": ardoarea transmisă de voce în opoziţie cu răceala mecanică a vocii, care notează şi repetă textul aşa cum transmite robotul telefonic ora exactă.


Bărbatul vorbeşte galeş, suspină, improvizează, îşi deschide inima, în vreme ce funcţionara nu reţine decât cuvintele şi nimic din muzică.


Dintr-o dată, aceste vorbe, pline de iubire, de tandreze şi de pasiune devin ridicole, deplasate.
Din ce cauză?...


În consecinţă, ne dă de înţeles că ansamblu de informaţii prinse din zbor îmbracă, ritmează, colorează sensul cuvintelor, ceea ce le sporeşte forţa.


...Da, muzica are mai mare "greutate" decât cuvintele.

Dacă sensul transmis prin muzică ne susţine, atunci impactul mesajului sporeşte.

Dacă cuvintele, vocea, limbajul trupului nu intră în armonie, conţinutul e alterat, deformat. Mai rău, relaţia   are de suferit, deoarece disonanţa provoacă tulburare, nelinişte, neîncredere şi ostilitate.

Muzica - susţine partea afectivă, relaţia.
Muzica - în realitate, este un limbaj care în afară de cuvinte, vehiculează relaţia şi sentimentele.
Instrumentele sale: vocea, chipul, gestul, corpul sunt un mister.


Un bebeluş plânge dacă ţipăm în preajma lui. Dacă îi zâmbim, ne zâmbeşte şi el.
Corpul exprimă astfel, sentimentele şi emoţiile.

În conchidere, te voi lăsa pentru câteva minute în compagnia unei întâmplări autentice şi emoţionale.

Ofiţerii rebeli


1781. 
Statele Unite, în timpul Războiului de Independenză. Washington e învingător la Yorktown. Cu toate acestea , adversarul britanic nu renunză: armatele sale prezintă o ameninţare. Mişcări de trupe, încăierări decisive. Un joc ce durează de ani de zile. Oamenii lui Washington se află la capătul puterilor. Sunt pe punctul de a se răscula. Ofiţerii decid să mergă la Philadelpia, la Congres, pentru a opri luptele.

Înainte ca ei să plece, Washington li se adresează de pe un afet de tun: "Şi eu , ca şi voi, am fost militar timp de ani de zile, din dragoste de ţară. Fără a primi soldă.".

Ofiţerii nu fac nici o mişcare. Feţe impenetrabile.

"Am luptat pentru libertate! Iar voi vreţi sclavie?"


Tăcere. Glacială! ... În continuare chipuri împietrite. ....

Nu convinsese pe nimeni.

Cocoţat pe tun, ezita. Apoi, reia:

"Ah,... Am o scrisoare de la un reprezentant al congresului. Sunt veşti bune."


Washington e un bărbat extraordinar, puternic, curajos. Lupta în fruntea lor de ceva vreme. Atunci avea fără o lună de zile cincizeci de ani. Începea să îmbătrânească.

Se uita la scrisoare. Mulţi îl văd cum şovăie. Suspină. ...

Apoi, mai scoate ceva din buzunar. Ceva ce nici cei care îi erau mai apropiaţi nu ştiau.

O pereche de ochelari. Punându-i la ureche spune:

"Domnilor, permiteţi-mi să-mi pun ochelarii, căci am albit în slujba ţării."

Ofiţerii au izbucnit în plâns.

P.S.: Creştinii trebuie să fie pururea înarmaţi contra seducţiilor acestei lumi. Ei trebuie să stea înarmaţi împotriva oricărui atac şi oricărei ispite, astfel încât să nu lase respins nici cel mai mic rău. 

Per Te, amico "speciale"

Molte volte si parla per liberarsi di qualcosa ed a volte si parla a sproposito.
A volte si parla perché il cuore dà un impulso alle labbra.
...E sono parole che accarezzano l'Anima.

Altre volte, invece, le parole escono per un impulso dato dallo stomaco.
E sono parole taglienti.

Ma il silenzio è quello che a volte fa paura. ...
Perché spesso contiene sensazioni forti.
...Amore, Paura, Rancore, Sentimento, Passione e Dolore.

Forse il tuo silenzio contiene qualcosa di questo?
...ma lo rispetto.

Perché se contiene la paura di perdere l'Amore, allora...

In fondo, desidero solo che tu sia felice.

Perché se contiene il timore che tu possa ferirmi,
...allora è giusto così.

E di questo posso solo ringraziarti.

Non voglio condizionare la tua vita.
Ma se potessi farlo, lo farei volentieri.

Mi hai chiamato una volta "Angelo",
ed è stato piacevole.
...Ma gli angeli sono esseri perfetti,
Io non lo sono.

Io amo ascoltare, amo aiutare.
Amo sognare, amo sorridere.
Amo vivere le passioni,...
Amo la mia famiglia,
Ed amo l'Amicizia.

Tu, sei un'amico importante e "speciale".
E quando lo vorrai tu, io ci sarò.

Ed anche se il tuo silenzio durerà a lungo,
Io saprò percepire un tuo piccolo richiamo.
...e sarò presente per ascoltarti.

miercuri, 13 iulie 2011

Spiritul Legilor - filă cu filă

Noi, oamenii, suntem înzestraţi cu două feluri de vedere. Una cuprinde Lumea vizibilă, a doua este cea ascunsă, numită - Ochiul Minţii. 

Pentru ce ne sunt daţi ochii minţii? Ei sunt daţi pentru a înţelege locul şi rostul în sistemul de coordonate ale timpului. Pentru că, întorcându-ne privirea în trecut şi scrutând apoi viitorul, să ne punem mereu întrebarea de căpetenie: "Pe cât de destoinic continuăm cele mai frumoase înfăptuiri ale zilei de ieri, în numele celei de mâine?"

Aţintiţi în trecut şi în viitor, ochii minţii văd departe, pătrund pretutindeni. Clasicul spaniol Mighel de Unamuno în una din cărţile sale remarcă: 

"Orice fiinţă omenească e înzestrată cu şapte virtuţi şi, în opoziţie cu ele, are şapte păcate de moarte: omul e îngâmfat şi sfios, lacom şi cumpătat, libidinos şi neprihănit, invidios şi milos, zgârcit şi darnic, leneş şi harnic, mânios şi răbdător. În egală măsură, el poate să scoată din sine un titran şi un sclav, un criminal şi un sfânt, un Cain şi un Abel."

Această formulă sugestivă - cum că omul "extrage" din sine propriile virtuţi şi păcate, după părerea mea, este erată. Deaorece, nu - Omul o face, ci mediul, ideile de care se conduce statul. 

Virtuţile şi păcatele, binele şi răul din noi, oamenii, se datoresc educaţiei.

Şi Hitler îşi educa hitleriughendul, băieţandri cu apucături de lup, însă vina pentru asta n-o poartă puii de lup, ci educatorul lor, scopul şi metodele sale. 

Trecând peste paginele negre ale procesului de educare, să ne adresăm zilelor în care trăim, a vieţilor noastre şi a copiilor de azi. 

...Omul se educă pe sine însuşi de-a lungul întregii vieţi. Noi nu sântem desăvârşiţi şi, totuşi, ar trebui să tindem spre perfecţiune. Năzuinţa de a obţine ceea ce dorim, de a izbuti ceea ce pare cu neputinţă, de a demonstra ceea ce pare că nu poate fi demonstrat. Însuşi năzuinţa aceasta constituie o forţă gigantică. 

Pedagogia nu e o ştiinţă exactă. Infinitatea - este unicul termen de matematică pe care-l acceptă educaţia. Infinitatea variantelor, generate de necuprinsul sufletului omenesc, al caracterelor, face ca munca să fie de orişice dată irepetibilă, şi să se ridice la rangul de măiestrie. 

La un adevărat meşter gravor nu vom găsi două piese identice, tot aşa şi la un adevărat învăţător nu vom avea
doi elevi identici. Elevii pot să se asemene, dar nu pot fi la fel. 

Şi, mai mult ca oricine altul, educatorul se adânceşte în labirinturile infinitului uman, întră în tot felul de coclauri din care se zbate să iasă. 

Pedagogia nu e numai optimistă, ci şi pesimistă. Pedagogia poate fi dramatică, ea e datoare să fixese, să analizeze şi să înţeleagă nu numai situaţiile care aduc satisfacţii.

Nu poate fi nimic mai rău pe lume decât un "educator", care nu-şi recunoaşte greşelile, nu le vede şi nu doreşte să le vadă. Un "Învăţător", care nu le spune niciodată elevilor săi, părinţilor acestora, sie însuşi: "Îmi cer iertare, am greşit." 

Un codice al greşelilor, cu descrierea lor detaliată şi analiza respectivă, are pentru pedagogie un preţ tot atât de mare ca şi colecţie a regulelor şi reţetelor fără de greş. Oricum, pedagogia nu  se situează printre ştiinţele exacte. 

...Nu atât ceea ce e limpede, cât ceea ce încă nu e rezolvat, nu ceea ce e simplu, ci  ceea ce continuă să constituie o problemă, fără cea mai mică pretenţie la vre-o soluţie definitivă. Aceasta e esenţa, concepţia. 

"Ne naştem slabi, prin urmare, ne trebuie putere.
  Ne naştem lipsiţi de orişice, prin urmare, ne trebuie ajutor.
  Ne naştem fără de minte, prin urmare, avem nevoie de ea.
  Tot ceea ce nu avem la naştere şi de care nu ne putem lipsi la maturitate.
  Obţinem prin educaţie, prin şcoala vieţii."

Ochii minţii ne sunt daţi, pentru a dezrădăcina greutăţile Prezentului, apropiind Viitorul. E nobila misiune a "Educatorului".

...Omul împodobeşte straiele cele simple. Cele scumpe şi somptuoase însă, îl împodobesc ele pe el. Hainele simple atrag atenţia asupra omului, în timp ce hainele cele scumpe atrag atenţia asupra lor. Patima pentru hainele de lux secătuieşte de vlagă şi usucă cu totul sufletul omului. 

Acesta este adevăratul motiv pentru care Biserica a oprit întotdeauna hainele cele extravagant de scumpe, recomandând întotdeauna cu tărie simplitatea. Printre nenumăraţii sfinţi creştini, nu se află nici măcar unul care să fi aflat în hainele cele scumpe ajutor pentru mântuire şi sfinţenie.

Mulţi regi şi împăraţi înţelepţi şi mari, nu doar creştini, ci şi păgâni, au iubit simplitatea îmbrăcăminţii.

...Toate drepturile sunt aceleaşi pentru fiecare copil din întreaga Lume, indiferente de culoarea pielii, sex, religie, posibilităţi şi condiţii de trai. 

Dreptul la Viaţă este cel  mai important. Fără acest drept nu ar exista alte drepturi cum ar fi de exemplu: Înţelegerea, Susţinerea, Dragostea.

Ca şi în Politică, Morală sau Religie, Dreptul nu se reduce la normă. l-am sărăci de conţinutul său profund uman ca izvor şi scop, de partea sa ideală către care tinde în permanenţă gândul şi acţiunea fiinţei planetare conştientă de ea însăşi.

Reguli şi ordine găsim la tot pasul şi în restul regnului animal, la albine sau furnici, în zborul cocorilor către ţările calde, dar ceea ce le particularizează şi le înnobilează pe cele sociale este tocmai spiritualitatea lor. 

Idealul moral sau religios, idealul politic sau de justiţie mobilizează în jurul său un imens arsenal spiritual din care nu lipseşte inteligenţa şi voinţa unană, afectivitatea cu întreaga ei gamă de procese, imaginaţia şi atitudinea, aprobarea şi oprobriul, iubirea şi ura, virtutea şi viciul, moderaţia şi extremismul, etc., care alcătuiesc psihologia socială a unei epoci sau, într-un sens şi mai larg, spiritul vremii respective.

Spiritualitatea dreptului este pusă în Lumină de către Hegel când precizează că: 

"Terenul dreptului este în genere ce e spiritual şi locul său mai apropiat şi punctul său de plecare este voinţa, care este liberă, astfel încât Libertatea constituie substanţa şi determinaţia lui. Iar sistemul dreptului este domeniul libertăţii înfăptuite, lumea spiritului produsă de el însuşi, ca o a doua natură." 

Anche costoro barcollano per il vino,
vanno fuori strada per le bevande inebrianti.
Sacerdoti e profeti barcollano
per la bevanda inebriante,
affogano nel vino;
vanno fuori strada per le bevande inebrianti,
s'ingannano mentre hanno visioni,
dondolano quando fanno da giudici.

Tutte le tavole sono piene di fetido vomito;
non c'è un posto pulito.

"A chi vuole insegnare la scienza?
A chi vuole spiegare il discorso?
Ai bambini divezzati, appena staccati dal seno?

Sì: precetto su precetto, precetto su precetto,
norma su norma, norma su norma,
un po' qui, un po' là".

Con labbra balbettanti e in lingua straniera
parlerà a questo popolo
colui che aveva detto loro:

"Ecco il riposo! Fate riposare lo stanco.
Ecco il sollievo!". Ma non vollero udire.

E sarà per loro la parola del Signore:
"precetto su precetto, precetto su precetto,
norma su norma, norma su norma,
un po' qui, un po' là",
perché camminando cadano all'indietro,
si producano fratture, siano presi e fatti prigionieri.

Legea consecvenţei:

"Succesul este un joc - cu cât joci de mai multe ori, cu atât câştigi de mai multe ori. Şi cu cât câştigi de mai multe ori, cu atât vei juca mai bine."

Scopul nostru nu este să demonstrăm că ştim mai multe decât linia descendentă sau ascendentă. Scopul nostru este să ajutăm oamenii. 

Fiind un exemplu, încurajându-i, comportându-ne simplu şi într-o manieră duplicabilă.

O zi frumoasă!

Cu drag,
Diana. 
 

marți, 12 iulie 2011

Evoluţia artelor

Trăim într-o lume dinamică. Înainte, oamenii aşteptau trei zile să vină diligenzţa. Astăzi, zburăm dintr-o parte în alta a globului în mai puţin de o zi.

Viteza pare să fie prima noastră grijă. Bistrouri, carduri de credit, poze la minut, internet de mare viteză, camere dijitale, cuptoare cu microunde, toate fac parte din viaţa noastră trăită în mare viteză.

Şi mai încape mirare că, din când în când, circuitele noastre mentale şi psihice se supraîncarcă, ducându-ne în pragul scurtcircuitării?

În funcţie de gravitatea problemei, pot apărea simptome fizice ca insomnia, pierderea în greutate, durerile de cap sau de spate, nervozitatea, extenuarea.

Semnele de colaps mai pot lua forma unor tipare comportamentale ca: absentarea nejustificată, tratarea superficială a clienţilor, partenerilor şi a potenţialor clienţi, reacţiile negative la critică şi respingerea acesteia sau luarea de decizii pripite. Netratate, aceste simptome pot duce la acoolism, obezitate, abuz de pastile sau la probleme de cuplu.

Ca să fim văzuţi drept nişte antreprenori activi, trebuie să fim volubili, optimişti, inventivi şi să avem o bună reprezentare a ceea ce suntem. Să nu uităm că oamenii răi ne pun piedici, care sunt destul de dureroase.

Cheia bunăstării stă în tratarea cu optimism a tuturor surprizelor, plăcute sau neplăcute. Însă, noi, întotdeauna trebuie să privim partea bună a lucrurilor, încercând să învăţăm ceva din fiecare situţie.

Colapsul şi îndepărtarea de familie sunt două dinrtre cele mai frecvente şi nedorite probleme cu care ne putem confronta, însă aceste probleme, ca orice problemă, pot fi evitate şi depăşite, dacă noi dorim cu adevărat.

Oratorul, consultantul, profesorul şi scriitorul Dennis E. Hensley în lucrarea sa: "Puterea atitudinii pozitive" accentuează:

Când atitudinea noastră faţă de muncă este una pozitivă, pe măsură ce încercăm să ne dezvoltăm propria peronalitate, iar noi reflectăm tocmai aceste atitudini, rezultatele sunt remarcabile.


Atitudinea adecvată, alimentată de Factorii Motivaţionali Primari, este stimulentul natural pentru a deveni persoane respectate. 


În fiecare dintre noi există ceva intrinsec, ce ne determină să ne asumăm responsabilitatea etică şi morală de a porni pe drumul excelenţei.

Când atitudinea noastră faţă de noi, faţă de munca noastră zi de zi este pozitivă, pe măsură încercăm să ne dezvoltăm personalităţile, rezultatele sunt remarcabile.

Trebuie să găsim doar motivaţia şi interesul de care avem nevoie. După asta, entuziasmul şi dedicarea necondiţionată ne va determina să facem restul.

O atitudine fermă şi hotărâtă duce la acţiuni care emană fermitate şi încredere. Dacă avem certitudinea că nimic nu ne poate opri muncind la potenţialul nostru, susţinând prin propriile acţiuni, atunci, cu adevărat, nimic şi nimeni nu ne poate opri.

Atitudinea pozitivă ne ajută să atingem successul, în ciuda tuturor abstacolelor, nereuşitelor sau deficienţelor.
Atitudinea pozitivă ne ajută să depăşim orice obstacol de ordin personal.

Toţi Întreprinzătorii Adevăraţi ştiu cum să rămână pe drumul cel bun şi nu se lasă descurajaţi de obstacole care au efect doar în cazul celor mediocri.

Lordul Chesterfield ne spune: "Învăţaţi să preţuiţi timpul; înşfăcaţi, profitaţi şi apreciaţi fiacare moment. Fără comoditate, fără lene, fără amânare: nu lăsaţi niciodată pe mâine ce puteţi face azi."

Charles Lindbergh era de părerea că: "Nicicând nu ai mai multă adrenalină ca atunci când faci ceea ce-ţi place. Parcă zbori, dar fără avion."

Helen Keller scrisese: "Nu poţi accepta să te târăşti, când simţi chemarea înălţimii."

Biblia spune: "Mâna leneşilor pricinuieşte sărăcie, iar mâna celor înţelepţi adună avuţii."

Henry David Thoreau gândind ne-a scris: "Dacă unele personalităţi, ne spun că nu putem sau nu avem permis de a face bine altora, tu dă-ţi silinţa şi vei descoperi, în personalitatea ta, lucri măreţe."

De-a lungul timpului, filozofii şi istoricii au realizat că nimic nu este mai preţios decât un om cutezător cu o atitudine încrezătoare, perseverentă şi orientată spre atingerea obiectivelor, factorilor motivaţionali.

...Atunci când începi viaţa ai în mână o valijoară. Pe măsură ce trec anii bagajul nostru, însă, se măreşte pentru că sunt multe lucruri pe care le aduni pe parcursul drumului crezând că sunt importante. La un moment dat al drumului, înţelegem că multe din ele sunt de prisos.

Putem alege:

 • Aşezându-ne pe marginea drumului aşteptând ca cineva să ne ajute, ceea ce este neobişnuit, pentru că ceilalţi care vin şi pleacă trecând pe lângă noi, au şi ei propriul bagaj, riscând astfel să ne petrecem restul vieţii aşteptând. 


sau
 • Putem diminua greutatea, eliminând ceea ce nu ne foloseşte.
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

La lezione della farfalla

Un giorno, apparve un piccolo buco in un bozzolo. Un uomo che passava per caso, si mise a guardare la farfalla che per varie ore, si sforzava per uscire da quel piccolo buco. Dopo molto tempo, sembrava che essa si fosse arresa ed il buco fosse sempre della stessa dimensione. Sembrava che la farfalla ormai avesse fatto tutto quello che poteva, e che non avesse più la possibilità di fare niente altro. 

Allora l'uomo decise di aiutare la farfalla: prese un temperino ed apri il bozzolo. La farfalla usci immediatamente.

Però il suo corpo era piccolo e rattrappito e le sue ali erano poco sviluppate e si muovevano a stento.

L'uomo continuò ad osservare perché sperava che, da un momento all'altro, li ali della farfalla si aprissero e fossero capaci di sostenere il corpo, e che essa cominciasse a volare. Non successe nulla!

La farfalla passò il resto della sua esistenza trascinandosi per terra con un corpo rattrappito e con le ali poco sviluppate. Non fu mai capace di volare.

Ciò che quell'uomo, con il suo gesto di gentilezza e con l'intenzione di aiutare, non capiva, era che passare per lo sforzo necessario affinché la farfalla poteste trasmettere il fluido del suo corpo alle sue ali, cosi che essa potesse volare.

E la forma con cui la natura la face crescere e sviluppare.

A volte, lo sforzo è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno nella nostra vita. 
Se ci fosse permesso di vivere la nostra esistenza senza incontrare nessun ostacolo saremmo limitati. Non potremmo essere cosi forti come siamo. Non potremmo mai volare.

Chiesi la forza - e mi furono date le difficoltà per farmi forte.     
Chiesi la sapienza - e mi furono dati problemi da risolvere.
Chiesi la prosperità - e mi furono dati cervello e muscoli per lavorare.
Chiesi di poter volare - e mi furono dati ostacoli da superare.
Chiesi l'Amore - e mi furono date persone con problemi da poter aiutare.
Chiesi favori - e mi furono date Opportunità.

Non ho ricevuto NIENTE di quello che chiesi...
Però ho ricevuto TUTTO quello di cui avevo bisogno.

VIVI LA VITA SENZA PAURA, AFFRONTA TUTTI GLI OSTACOLI E DIMOSTRA CHE PUOI SUPERARLI.

...Cosi vanno le cose, cosi vanno le cose.
Nessuno in questo Mondo, può aspettarsi solo rose.
Bisogna andare avanti, cercare di provarci.
Avvicinarsi al sole, anche a costo di bruciarsi.

Con affetto,
Domnica-Diana.